Народно читалище Димо Цонков"

(2011.)

 | 

 


 

 

  (2018.)  (2013.)  (2012.)  (2011.) 2011.  (2010.)

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2011. 10.30 . ” - Ҕ   .

 

 

19.05.2011. .

 

 

.

 

 

 

 

  23.04.2011. .   , ,

 

 

     24.03.2011 . . , a,   . .

- ; - - . - .     , .

 

 

20.03.2011 .

 

 


    8 .   . ,   , .

 

 

14.02.2011

-

-

 

 

21.01 2011 .

 

  (2018.)  (2013.)  (2012.)  (2011.) 2011.  (2010.)

 


 |   |  |  |  |   |  |   |   |  

Интернет страницата на с. Звездица, Варна е изградена с участието на читалище "Димо Цонков" в програма за финансиране на творчески проекти на Община Варна.

Последна промяна: , 12 2021.