Народно читалище Димо Цонков"

2011.

 | 

 


 

 

  (2018.)  (2013.)  (2012.)  (2011.) 2011.  (2010.)


    25.09.2011. 10.30 . ” - Ҕ .
8 16 .
- .
:

-
8 -
11 -
15 -
-

,
.
. 


 


 

 

  (2018.)  (2013.)  (2012.)  (2011.) 2011.  (2010.)


 |   |  |  |  |   |  |   |   |  

Интернет страницата на с. Звездица, Варна е изградена с участието на читалище "Димо Цонков" в програма за финансиране на творчески проекти на Община Варна.

Последна промяна: , 12 2021.